E/F 1. FEBRUAR 1946

(Ejerforeningen af 1. februar 1946)

Ivar Huitfeldts Gade 9-11

&
Peder Skrams Gade 31

9000 Aalborg 

 

 

 

Regnskab 

          Regnskabsår  
 1. januar - 31. december 

 

 

 

 

Revision.

Ejerforeningen antager en revisor til at udfærdige årsregnskab samt revidere foreningens regnskab.

Det reviderede regnskab forsynet med revisors påtegning udsendes til medlemmerne 14 dage inden den ordinære generalforsamling. 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk